(Yakuza gurentai, 1966)


(Shin jingi naki tatakai: Kumicho no kubi, 1975)

(Joshi gakuen: warui asobi, 1970)

(Kyôfu joshikôkô: bôkô rinchi kyôshitsu, 1973)

(Furimukeba ai, 1978)


Posted: 2010-09-17 13:45:08

Ver fuente original del artículo